izgim

İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM)

Misyonumuz

Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı oluşturarak, bütün boyutlarıyla hayata geçirmeye kararlı olup, “Kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve eşitlikçi bir toplumsal yapının inşası için çalışmalar yapmak misyonumuzu oluşturmaktadır.

Vizyonumuz

Tüm İzmitli Kadınların, Yerel Karar Alma Mekanizmalarında Eşit Temsil Edildiği, Eğitim ve Sağlık Hizmetlerine Eşit ve Kolay Erişiminin Sağlandığı, Çalışma Yaşamında Eşit Yer Aldığı ve Fırsatlardan Eşit Yararlandığı, Şiddete Maruz Kalmadığı ve Kentin Kadınların da Kullanımına Uygun Düzenlendiği KADIN DOSTU KENT İZMİT olgusu vizyonumuzdur.

Kadınların gelişimine, özgüvenli duruşuna ve ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durabilmesine büyük önem veriyoruz. Kadın Girişimciler Merkezi ile iş hayatına kazandıracağı kadınlara güç katacak Girişimci kadınların yeni iş fikirleri geliştirmesini sağlayarak üretimde katma değer yaratmalarını isteyen İzmit Belediyesi, ‘Kadın Girişimciler Merkezi’ projesiyle kadınlara mentörlük ve danışmanlık yapacağız. Kadınların iş hayatında gelişmesine ve büyümesine yardımcı olarak hayata daha güvenle bakmalarını istiyoruz. Özel önem verdiğimiz bu proje kapsamında çeşitli ekonomik destekler sunularak kadınlar üretime teşvik edilecektir.

Fatma Kaplan Hürriyet

FATMA KAPLAN HÜRRİYET